Marketing


Promo Sport má bohaté skúsenosti z oblasti obchodu a marketingu prostredníctvom hromadných verejných podujatí, v priamom predaji, ale aj prezentovaní značky, či „vychovávaní“ spotrebiteľa. Využívame všetky moderné riešenia pre propagáciu a budovanie značky, vrátane sociálnych sietí. Všetky marketingové nástroje volíme podľa požiadaviek klienta a potrieb efektívnej prezentácie. Spravujeme a aktívne prispievame na niekoľko webových a Facebook stránok našich partnerov.