Moderovanie a komentovanie


Základom úspešného podujatia je jeho profesionálna prezentácia. Promo Sport ponúka služby skúseného moderátora kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.