Reklama a propagácia


Oblasť našich služieb v oblasti reklamy je rozdelená do dvoch segmentov:

Ponuka reklamy na plochách partnerov:

Ponúkame možnosť prezentácie klientov na plochách našich partnerov. Jedná sa prevažne o štadióny a športové areály, kde je klient prezentovaný v závislosti od dostupnosti reklamných plôch a reálnych možností vybraného športoviska. 

Moderné štadióny dnes už disponujú multimediálnymi obrazovkami, ktoré dokážu prezentovať reklamné spoty klientov v HD rozlíšení, doplnené zvukom. Táto forma prezentácie je aktuálne najvyhľadávanejšou.

 

 

 

Vlastná reklamná činnosť:

Od vizitky po billboard! Vizitky, pečiatky, plagáty, tričká, perá, kalendáre, či veľkoformátové reklamné plachty, bannery a pútače? Ponúkame svojim klientom komplexné služby reklamnej agentúry, vrátane grafických návrhov a realizácie všetkých foriem prezentácie, vrátane výroby multimediálnych spotov.